Nah CokI-Coki CikGu Bagi..!!

AnAk mUriD yG ComEl2..!!~

Sunday, October 23, 2011

BeRmuLA DarI ABC..!!

A...B...C..!!!buKan Air Batu CampUR MahupUn Aku Budak ComEl..tApi A..B..C ShOtpOm 4 AKU BUDAK CEMERLANG..!!

 

DarI ABC Aku BElajAr MEnGEnal HUruf..!!
DarI ABC Aku BijAk mEnyEbuT suku KAta..!!
Dari ABC Aku MEmahami ErtI PErkaTaan..!!
Dari ABC Aku pAndAi MeMbINa Ayat..!!
DarI ABC Aku FahaMi MaknA klAusa..!!
Dari ABC Aku MaMpu MEmBiNa KArangAn PanjAng
               BErjElar..!!
DAri ABC Aku CEkAp MEnTAfsiR MaknA WacAna..!!
Dari ABC TerbiT raSe CinTA kEpada baHasa..!!
Dari ABC HiduP aku SeakAn BErguNA..!!
Dari ABC ImAgInasi MEnJAdi RealITi..!!
Dari ABC KEjayaan Datang BergAnda..!!
Dari ABC KEbahAGiaan TErbIt mErunGkAi KElemAhAn..!!
Dari ABC Aku KEcapI SegAlanya Sekarang..!!
dannnnnnnnnnnnnnnnnnn...!!

SEMUANYA BERMULA DARI A...B.....C..!!!!

No comments:

Post a Comment